Voorwaarden

Bepalingen

1. De huurkosten, inclusief de borg, schoonmaak- en administratiekosten en toeristenbelasting dienen vooraf betaald te worden:
• 30% van het totaalbedrag bij ontvangst van de huurovereenkomst
• 70% uiterlijk 14 kalenderdagen voor uw aankomst
2. De huurovereenkomst en -periode zijn pas definitief na ontvangst van de eerste betaling en bevestiging door Vakantiehuisje ’t Stekje.

Rechten en verplichtingen van de verhuurder

3. Wij leveren het vakantiehuisje op het afgesproken tijdstip schoon op.
4. Wij mogen het vakantiehuisje op alle redelijke tijden betreden als hier aanleiding toe is.
5. Wij zorgen dat de afbeeldingen en teksten op de website een representatief beeld van het vakantiehuisje geven.

Rechten en verplichtingen van de huurder

6. U bent bekend met de ligging, inrichting en de staat van onderhoud van het vakantiehuisje zoals op de website weergegeven wordt.
7. U mag het gehuurde niet onderverhuren of aan anderen beschikbaar stellen. Ook mogen er niet meer personen overnachten dan contractueel is overeengekomen. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van ons.
8. U gaat netjes om met het huisje en behandelt onze bezittingen met respect. U bent aansprakelijk voor eventuele schade, als gevolg van uw handelen of nalaten, met uitzondering van brand. Alle schade aan het vakantiehuisje of vermissing van meubelen of inventaris om welke reden dan ook, moet direct gemeld worden en dient te worden vergoed.
9. U levert het vakantiehuisje op tijd schoon en in goede staat op met alle aanwezige inventaris.
10. Huisdieren zijn alleen toegestaan in overleg.
11. U mag het vakantiehuisje alleen gebruiken als vakantieverblijf, u mag er geen beroep of bedrijf uitoefenen.
12. Het is verboden in het vakantiehuisje andere toestellen te gebruiken dan aanwezig, dus geen eigen kook-, was- of verwarmingsapparaten.
13. U brengt zelf uw bad- en keukenlinnengoed mee. Bedlinnen huurt u verplicht bij ons, zie hiervoor onze tarieven.
14. U mag geen lawaai of overlast veroorzaken aan de omgeving.

Algemeen

15. U vindt de huissleutel in het sleutelkastje bij de voordeur.
16. U mag het vakantiehuisje in vanaf 14.00 uur op de dag van aankomst.
17. U accepteert het vakantiehuisje met alle daarin aanwezige inventaris.
18. De bij de huurprijs bijkomende kosten voor schoonmaak, administratie, toeristenbelasting en de borgsom worden op het huurcontract vermeld.
19. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, beschadiging van uw eigendommen of ongevallen, met uitzondering van schuld aan onze zijde.
20. In geval van aansprakelijk van schade door ons kan nooit meer vergoeding geëist worden dan waarvoor een normale WA-verzekering onder deze omstandigheden dekking biedt.

Ontbinding

19. Wij zijn gerechtigd de huurovereenkomst als ontbonden te beschouwen zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter indien:
a. u niet voor de aanvang van de huurperiode de volle huursom inclusief bijkomende kosten heeft voldaan;
b. u het vakantiehuisje vóór de afloop van de huurperiode verlaat;
c. u het vakantiehuisje niet in gebruik neemt op de afgesproken aankomstdag zonder ons schriftelijk of telefonisch te hebben geïnformeerd, ongeacht de reden hiervoor;
d. u deze voorwaarden niet nakomt.
20. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst zoals hierboven genoemd, bent u nog steeds verplicht tot betaling van de volledige huursom inclusief borg, schoonmaak- en administratiekosten en toeristenbelasting. Mogelijk kunnen we het vakantiehuisje opnieuw verhuren voor de betreffende huurperiode. In dat geval brengen we de huuropbrengst van de nieuwe huurder in mindering op de door u verschuldigde kosten, na aftrek van 25 euro administratiekosten.

Annulering

21. Als u de huurovereenkomst wilt annuleren, brengen we afhankelijk van het moment van annuleren een schadeloosstelling in rekening ter vergoeding van de afgesproken huurkosten, inclusief de borg, schoonmaak- en administratiekosten en toeristenbelasting.
22. Deze schadeloosstelling bedraagt:
– 25% van het huurbedrag indien de annulering meer dan 3 maanden vóór de begindatum van de huurperiode valt;
– 50% van het huurbedrag indien de annulering tussen de 3 maanden en 1 maand vóór de begindatum van de huurperiode valt;
– 75% van het huurbedrag indien de annulering tussen 1 maand en 1 week vóór de begindatum van de huurperiode valt;
– 100% van het huurbedrag indien de annulering korter dan een week vóór de begindatum van de huurperiode valt of indien de huurperiode reeds is ingegaan.

23. In geval van annulering van de huurovereenkomst kunnen we mogelijk het vakantiehuisje opnieuw verhuren voor de betreffende huurperiode. In dat geval brengen we de huuropbrengst van de nieuwe huurder in mindering op de door u verschuldigde schadeloosstelling, na aftrek van 25 euro administratiekosten.

“’t Stekje voelt voor ons altijd een beetje als thuiskomen. We genieten van de rust en het strand. En het heerlijke ijs van de ijsboer natuurlijk! De bolderkar is ideaal voor als onze dochter moe is van al het spelen en zwemmen en om alle gevonden schelpjes mee te nemen.”

Michael

Bedden

Restaurants

Rijksmonumenten

km strand

Bekijk meer foto's

Vakantiehuis 't Stekje

Putterweg 2
4325 EV Renesse
C 1676 3806 BB47 B4EC 24F0

Boek meteen je vakantie of weekendje weg

t 'Stekje